INFORMUOJAME, KAD:


Šių metų balandžio 9 d. 10:00 val. įvyks visuotinis ataskaitinis Panevėžio aeroklubo narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.
Darbotvarkės tvirtinimas.
2021 m. Aeroklubo veiklos ataskaita:

a. Viršininko ataskaita.
b. Tarybos pirmininko ataskaita.
c. Revizijos komisijos ataskaita.
4. Aeroklubo veiklos ataskaitos tvirtinimas.
5. Aeroklubo 2022 m. veiklos planas.
6. Pasisakymai, kiti klausimai.

Dalyvauti privaloma.
 

Pranešimas


išduotas Panevėžio aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimas
Panevėžio aeroklubas yra seniausias Lietuvoje veikiantis aeroklubas. Pagrindinė aeroklubo veikla tai pilotų rengimas ir pramoginių apžvalginių skrydžių lėktuvais ir sklandytuvais organizavimas.“TAUTA BE AVIACIJOS * TAUTA BE ATEITIES”


1930m. Rugsėjo 29d. Panevėžyje buvo įkurtas Lietuvos Aeroklubo skyrius. Remiantis Lietuvos Aeroklubo pirmininko profesoriaus Z.Žemaičio tos pačios dienos raštu Nr. 304. Skyriaus pirmininku buvo paskirtas Panevėžio miesto ir apskrities viršininkas A. Staškevičius.

error: Content is protected !!