Apie klubą


1930m. Rugsėjo 29d. Panevėžyje buvo įkurtas Lietuvos Aeroklubo skyrius. Remiantis Lietuvos Aeroklubo pirmininko profesoriaus Z.Žemaičio tos pačios dienos raštu Nr. 304. Skyriaus pirmininku buvo paskirtas Panevėžio miesto ir apskrities viršininkas A. Staškevičius.

1937 m. rudenį aeroklubas nutraukė veiklą, o 1939m. pavasarį ir vėl ją atnaujino. Tuo pat metu Pajuosčio aerodrome buvo pradėti rengti pilotai civilinei aviacijai.

1941 m. karas ilgam nutraukė aeroklubo veiklą. Tik šeštame dešimtmetyje jaunimas, dėl didelio entuziazmo ir neapsakomo noro pakilti nuo žemės, trečią kartą atkūrė aeroklubą ir įrengė aerodromą bei bazę Stetiškėse. Kur lig šiol verda gyvenimas, vyksta važybos, konstruojami lėktuvai.

Šiuo metu aeroklube veikia per 10 aviacinio sporto ir aviacinių profilių šakų: sklandymas, akrobatinis skraidymas, parašiutų, skraidyklių, parasparnių, motorizuotų sklandytuvų, precizinio skraidymo, aviamodeliavimo, jaunųjų sklandytojų sporto, lakūnų-konstruktorių, lėktuvų pilotų, neabejingų aviacijai tačiau neskraidančiųjų. Aeroklube taip pat veikia Lietuvos veteranų Panevėžio skyrius.

Aeroklubas, kaip aviacijos mokymo įstaiga, ruošia pilotus-mėgėjus, sklandytojus, parasparnių pilotus, motorizuotų sklandytuvų pilotus, moko 9-11 metų jaunuosius aviatorius sklandyti mažais sklandytuvais. Daugelis aeroklubo mokymo įstaigoje paruoštų jaunuolių baigė aviacijos mokyklas ir sėkmingai tęsia karjerą civilinėje ar karo aviacijoje.